czwartek, 16 października 2014

Cel kampanii

Prędkość jest głównym czynnikiem mającym wpływ na tragiczne skutki wypadków drogowych.

Ze wstępnych danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) na dzień 15 stycznia 2010., w 2009 roku wypadki spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, stanowiły 31% wszystkich zarejestrowanych wypadków (10910), w których zginęło 1432 osób (46% wszystkich ofiar śmiertelnych), a 15876 zostało rannych (34%).

Jednym z głównych priorytetów działań Ministerstwa Infrastruktury, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest działanie na rzecz ograniczania wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Kampania "Prędkość zabija. Włącz myślenie" ma uzmysłowić wszystkim, że poprawa bezpieczeństwa drogowego w Polsce może nastąpić dopiero wtedy, gdy zmieni się świadomość wszystkich użytkowników dróg, a kierowcy zrozumieją, że wypadek jest konsekwencją naszych osobistych decyzji.

Cele kampanii:
  • Zwrócenie uwagi publicznej na problem zagrożeń, jakie stwarza jazda z nadmierną prędkością.
  • Uświadomienie kierowcom, że wypadek jest konsekwencją ich osobistych decyzji.
  • Wywołanie publicznej dyskusji, co robić, aby spadek liczby wypadków drogowych był tendencja stałą.
  • Stworzenie społecznego ruchu nie akceptacji prędkości.
Poprawa zwyczajów i nawyków kierowców w Polsce wpłynie na wiele aspektów życia społecznego i biznesowego. Na drogach zacznie ginąć mniej ofiar, ludzie będą postrzegać jazdę samochodem jako czynność bezpieczną. Wzrośnie też świadomość prawna uczestników ruchu drogowego. Porady prawne związane z odzyskiwaniem odszkodowań od sprawców wypadków drogowych będą dalece bardziej dostępne i powszechne.

2 komentarze:

Pozycjonowanie serwisu gwarantuje